תקנון האתר

הצעת הרכישה מעידה על הסכמתך לתנאים הכלולים באתר זה. תנאים אלו מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

כללי

1.1 כל המבצע פעולה לרבות פעולות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר מצהיר כי הוא מודע לתקנון האתר וכללי ההשתתפות באתר ומקבלם וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו או מי מטעמם.

1.2 רק הכללים שיפורסמו בתקנון זה יחייבו את החברה כלפי מבצע הפעולות באתר.

1.3 בעלת האתר הינה חברת חי-בר חנות לחיות ח.פ 512277641 מרחוב כצנלסון 134 גבעתיים.

1.4 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן.

1.5 האתר הינו אתר אלקטרוני ובו מגוון רחב של מוצרים ושירותים.

1.6 רשאי להשתתף ברכישת מוצרים באתר כל תושב ישראלי מגיל 16.

1.7 החברה רשאית למנוע מהגולש לרכוש מוצרים במידה ומסר פרטי תשלום או זיהוי שגויים.

במידה וביצע מעשה או מחדל העלולים לפגוע בחברה באם כרטיס האשראי שלו נחסם או נשלל.

1.8 תמונות המוצרים באתר הם להמחשה בלבד ויתתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוגמר.

1.9 אם המוצר חסר במלאי החברה תיצור קשר עם המזמין/רוכש וזאת כדי לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי.

2.0 בעת הרישום באתר על הגולש למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון וכתובת מלאה.

2.1 על מנת להשלים את ההזמנה הגולש חייב להזין את פרטי כרטיס האשראי.

2.2 החברה מתחייבת לשמור את המידע ולא תעשה בו שום שימוש אלא למטרות המפורטות במסמך זה.

2.3 זמן אספקת המוצרים עד 42 שעות מקליטת ההזמנה.

2.4 ביטול קניה ע"י הצרכן אפשרי בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

2.5 הדין החל על הפעולות באתר והתקנון הוא הדין הישראלי בלבד.